Biodling som försörjning – drottningodling

Drottningen bland drottningar

På Bjärehalvön i Skåne finns ett företag med inriktning på drottningodling och pollinerings-tjänster till lantbruket. Verksamheten startades av Monica Larsson för cirka 10 år sedan och idag är även maken Lars som är lantmästare delaktig i företaget.

Monica tog examen vid Yrkeshögskolan i Biodling 2011 och erhöll  gesällbrev som kvalificerad yrkesbiodlare. Hon hade redan då en plan om drottningodling, en specialinriktning som företaget skulle utveckla. Företagets avelsarbete förser biodlarbranschen och småskaliga biodlare med Buckfast bidrottningar. Drottningodling är ett omfattande och långsiktigt arbete och man samarbetar med specialister och biavelsklubbar. Med en biodling som omfattar cirka 500 bisamhällen (2020) och en plan att utöka ytterligare, är Monica och hennes företag, en av de större drottningodlarna i Sverige. 

Pollineringstjänster är också en viktig del av verksamheten, viktig både för det egna företagets lönsamhet men också för lantbruket och livs-medelsproduktionen. Ungefär 90 bisamhällen används för pollineringen och det krävs att bisamhällena  har god bihälsa, är starka och klarar av att flyttas till odlingar inför blomningen. Denna tjänst kräver specialkunskap och god logistik samt utrustning. 

Honungen blir en biprodukt, det är inte en
huvudprodukt i företaget men en viktig del av inkomsten. Honungen som skördas tappas på bulk, alltså inte på burk till konsument, utan säljs till upptappare och grossister.