Om Biodlingsföretagarna

Vi är en branschorganisation som representerar den svenska biodlarnäringen. Vi arbetar för medlemmarnas möjligheter att driva bärkraftiga företag inom biodling och aktuella frågor inom biodlarnäringen. Vi arbetar för att upprätta samarbeten inom politiken, med myndigheter samt med organisationer. De frågor och områden som varit aktuella under senare tid berör honungsfusk, biregister, pollinering, utbildning, export, information och bihälsa. 

Vårt mål är att svenska biodlare ska kunna driva hållbara och lönsamma företag.

Vi arbetar för de svenska biodlarna. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med ett flertal myndigheter och organisationer som till exempel Statens Jordbruksverk, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), länsstyrelserna och flera andra universitet. Vi är också remissinstans, rådgivare och påtryckare och driver våra frågor via politiker lokalt, nationellt men även internationellt. 

Besök gärna våra sociala kanaler

Vi arbetar för de svenska yrkesbiodlarna

Samverkan

Biodlingsföretagarna samarbetar med ett flertal myndigheter och organisationer som till exempel Statens Jordbruksverk, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), länsstyrelserna och flera andra universitet. 

Vi är remissinstans, rådgivare och påtryckare och driver våra frågor via politiker lokalt, nationellt men även internationellt. 

Biodlingsföretagarna representerar LRF i biodlingsfrågor inom Copa-Cogeca (de europeiska lantbrukarnas samarbetsorganisation där LRF är medlem) och vi är dessutom medlemmar i EPBA (European Professional Beekeepers Association, en sammanslutning av yrkesbiodlarorganisationer inom EU).  

Några av de frågor som Biodlingsföretagarna driver är honungsfusk och ursprungsmärkning, rätt utformat biregister, bihälsofrågor etc.

Myndigheter och organisationer

Biodlingsföretagarna samarbetar med ett flertal myndigheter och organisationer samt fungerar som remissinstans, rådgivare och påtryckare och driver våra frågor via politiker lokalt, nationellt men även internationellt. 

Vårt mål är att svenska biodlare ska kunna driva hållbara och lönsamma företag. Ett viktigt sätt för att upprätthålla detta är att samarbeta med olika organisationer och föreningar.

Länkar till vårt nätverk:

Copa-Cogeca
EPBA
SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
SFO – Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Svenska Bin
SBR – Sveriges Biodlares Riksförbund
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund
Jordbruksverket
Honungsringen
Livsmedelsverket

Vi driver biodlingsnäringen framåt

Vi behöver fortsätta att belysa problemet och vikten av att köpa svensk honung kontinuerligt under lång tid om vi skall få rätsida på marknaden. Detta måste vi alla hjälpas åt med inom näringen.

Från Biodlingsföretagarnas sida kommer vi att fortsätta lyfta frågan med myndigheter och politiker så att vi får en förändring av märknings-reglerna, ökad kontroll av importen och stopp på livsmedelsfusket.

Läs mer …

Under Senaste nytt hittar du vad som är på gång just nu.

Gå gärna in på våra sociala kanaler för uppdateringar från branschen.

Vi finns här för dig

Här hittar du alla kontaktuppgifter samt e-postadresser till Biodlingsföretagarnas styrelse.

Kontakta oss …

Alla medlemmar har tillgång till våra medlemssidor med forum, broschyrer, erbjudanden och mycket mer.

Logga in

Vill du annonsera i Gadden eller i vårt nyhetsbrev samt på hemsidan? Här hittar du all information om hur du kan synas ut till våra medlemmar. 
Kontakt annonser: Kjell Andersson

Annonsblad som pdf …