Styrelsen

Ordförande

Yngve Kihlberg
E-post
Kontaktperson myndigheter, LRF, internationella kontakter, Biodlingens samverkansråd. Ansvarig utgivare Gadden.

Vice Ordförande

Ingmar Germundsson
E-post
Bihälsa, Nya AHL, ekonomi.

Kassör

Emmy Sundström
E-post
Biodlarkonferensen.
Svenska bins styrelse.

Sekreterare

Lina Norsell
E-post
Branschriktlinjer, internationella kontakter, företagsrådgivning, medlemsansvarig, EAN-koder.

Ledamot/Redaktör

Marie Backman
E-post
Redaktör Gadden, biodlarkonferensen, kommunikation.

Ledamot

Mikael Sundström
E-post
Bihälsa, branschriktlinjer, internationella kontakter.

Ledamot

Kjell Andersson
E-post
Annonsansvarig Gadden och hemsida.

Suppleant

Pierre Vilhelmsson
E-post
Sociala träffar, biodlarkonferensen.

Suppleant

Monique Widingsjö
E-post
E-post, IT,
Svenska Bins styrelse.

Adresser och övriga kontaktuppgifter


Valberedning
Thomas Dahl – E-post
Wilhelm Ydreståhl – E-post
Staffan Tegebäck – E-post

Revisorer:
Monica Larsson – E-post
Fredrik Sjöberg – E-post

Biodlingsföretagarna
Holmbro Brunnsgården 301
755 78 Vänge

Orgnr: 857209-0275
BG: 5276-8587
Bank: Länsförsäkringar Bank

Faktura skickas till: inbox.lev.459493@arkivplats.se

Gadden: ISSN: 1100-6951