Styrelsen

Ordförande

Yngve Kihlberg
E-post
Internationella kontakter, LRF-kontakt, Biodlingens samverkansråd, branschrådet och honungsdirektivet.

Vice Ordförande

Ingmar Germundsson
E-post
Bihälsofrågor, Svenska bin

Kassör

Emmy Sundström
E-post
EAN-koder, Svenska bin, sammanhållande av Jordbruksverkets projekt.

Sekreterare

Lina Norsell
E-post
Medlemsansvarig, kommunikation, IT

Ledamot

Mikael Sundström
E-post
Internationella kontakter

Ledamot

Kjell Andersson
E-post
Bihälsofrågor, annonsförsäljning, medlemsförmåner.

Ledamot

Pierre Vilhelmsson
E-post
Kommunikation och press, medlemsaktiviteter

Suppleant

Johannes Sjöstedt
E-post
Kommunikation, IT, EAN-koder, branschrådet och honungsdirektivet.

Suppleant

Joakim Engdahl
E-post
Annonsförsäljning, medlemsförmåner, branschrådet och honungsdirektivet.

Adresser och övriga kontaktuppgifter


Valberedning
Thomas Dahl – E-post
Wilhelm Ydreståhl – E-post
Christer Ledel – E-post

Revisorer:
Håkan Albrektsson – E-post
Fredrik Sjöberg – E-post

Biodlingsföretagarna
Holmbro Brunnsgården 301
755 78 Vänge

Orgnr: 857209-0275
BG: 5276-8587
Bank: Länsförsäkringar Bank

Faktura skickas till: inbox.lev.459493@arkivplats.se

Gadden: ISSN: 1100-6951