Biodling som försörjning – mer än bara honung

De allra flesta förknippar bin med honung och många biodlare har honungen som sin primära inkomstkälla från biodlingen men bina producerar även en rad andra produkter.

Pollen

Bipollen är honungsbinas proteinkälla och den innehåller även viktiga vitaminer, mineraler, enzymer, fettsyror och kolhydrater. Bipollen är inte det vindburna pollenet som flyger i luften utan det pollen bina samlar in direkt från blommorna. Det är ytterst små pollenkorn som sitter i växternas blommor.
Bina pollinerar växten samtidigt som polleninsamlingen sker. Pollenkornen blandas med lite nektar så biet kan sätta fast kornen i små så kallade pollensäckar eller pollenbyxor på bakbenen som de fraktar hem till bikupan. Bipollen skördas direkt vid ingången av bikupan i särskilda pollenfällor.

Bipollen används som – ett kosttillskott rikt på protein och andra näringsämnen, kan också användas som ett färgämne i kosmetika och flera studier har gjorts om bipollens och bibröds inverkan vid prostatabesvär.

Pollen

Bipollen är honungsbinas proteinkälla och den innehåller även viktiga vitaminer, mineraler, enzymer, fettsyror och kolhydrater. Bipollen är inte det vindburna pollenet som flyger i luften utan det pollen bina samlar in direkt från blommorna. Det är ytterst små pollenkorn som sitter i växternas blommor.
Bina pollinerar växten samtidigt som polleninsamlingen sker. Pollenkornen blandas med lite nektar så biet kan sätta fast kornen i små så kallade pollensäckar eller pollenbyxor på bakbenen som de fraktar hem till bikupan. Bipollen skördas direkt vid ingången av bikupan i särskilda pollenfällor.

Bipollen används som – ett kosttillskott rikt på protein och andra näringsämnen, kan också användas som ett färgämne i kosmetika och flera studier har gjorts om bipollens och bibröds inverkan vid prostatabesvär.

Propolis

Propolis eller bikitt hämtar honungsbina från det skyddande hartsöverdraget på knoppar hos lövträd eller från kådan hos barrträd som gran och tall. Propolis används av bina i kupan för att kitta igen mot drag och för att bina ska skydda sig mot svampsporer, bakterier och virus. 

Propolis används som – ett kosttillskott, i honung eller som ingrediens i salva för att behandla olika typer av hudbesvär. Flera studier visar att propolis är anti-bakteriellt, antiviralt och har antisvampeffekt.

Bivax

Biet producerar vaxfjäll i små vaxkörtlar på biets bakkropp. De används som byggnadsmaterial i vaxkakorna och som täckmaterial till honungen när den är mogen. Bivax har antibakteriella egenskaper. Det går åt flera kilo honung som energi för bina för att producera ett kilo bivax.

Bivax används som – råvara till bivaxdukar och ljus, ingrediens i kosmetika, inom läkemedels- och livsmedelsindustrin samt till impregnering av läder, skor och textil.

Drottninggelé

Drottninggelé, drottningmjölk eller drottningfodersaft är den fodersaft bina matar sitt yngel med de första två till tre dygnen. Vill bisamhället få fram en ny drottning, matar bina larven med denna föda under hela fodringstiden. Att skörda drottninggelé är mycket arbetskrävande och därför är produkten väldigt dyr. 

Drottninggelé används – traditionellt i skönhetsprodukter och som kosttillskott.

Bigift

Bigift är en komplex blandning av ett 40-tal kemiska substanser, främst melittin och apamin. Bigift kan skördas med hjälp av en elektrisk platta som sätts precis utanför ingången till kupan. 

Bigift kan användas som – ingrediens i salva för att behandla olika typer av ledbesvär.

Drönarlarver

Testas som mat i andra delar av världen i till exempel Finland och Rumänien.

Drönarlarver kan användas som – proteinkälla.

Biluft

Biluft innehåller många doftämnen från bisamhället, bland annat från bina själva, honung, bivax och propolis. 

Biluft används – i andra delar av världen för att behandla olika luftvägsåkommor, till exempel i Tyskland.Bildtext: Många av Sveriges äppelodlare anlitar biodlare för pollineringstjänster. Biodlaren flyttar bisamhällen till äppelodlingen inför  blomning. Utan binas pollinering skulle det inte bli mycket till äppelskörd.

Apiterapi

Inom apiterapin använder man alla biprodukter med sina olika hälsofrämjande egenskaper.