Hur övervintrade dina bin?

För sextonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en övervintringsenkät för Sverige. Dina svar är anonyma och används till statistik och forskning. Förra året fick vi in drygt 3000 fullständiga svar. Ta tillfället i akt och fyll i enkäten om hur det gått för dina bin – det tar ca 15-20 min i anspråk. Det är extra viktigt att du som är BF-medlem, och antagligen har många samhällen, besvarar frågorna eftersom det ger ett tillförlitligare underlag.  Du kommer till enkäten genom länken:

https://www.bee-survey.com/index.php/515682?lang=sv

Enkäten är redan aktiverad och hålls öppen fram till 3 juni.