Pierre Vilhelmsson – Apicultur syd

Var finns du och din biodling?
Min verksamhet har sin huvudbas i skogarna utanför Höör i Skåne. Dock så har jag bigårdar i flertalet av Skånes kommuner från norr till söder.

Din favoritsyssla inom biodlingen?
Det är nästan lättare att sätta fingret på det som är mindre roligt, som till exempel viss materialvård.

Men ska jag nämna en av favoriterna så är det nog drottningodling. Otroligt spännande och intressant, känns som man aldrig kan bli fullärd i den ädla konsten. Sen ska jag villigt erkänna att jag tycker samtliga moment under året, då jag uppskattar den naturliga rytmen att följa årscykeln och dess olika skeenden.

Produkter/tjänster ditt företag erbjuder?
I huvudsak är det pollineringstjänster, företagskupor och honungförsäljning.
Sen har jag andra projekt som tex andelsbiodling, villakupor och miljöprofilering åt företag. Inför nästa säsong kommer det även att bli en hel del avläggarförsäljning om allt går som tänkt. Jag försöker att ha lite samarbetsprojekt med andra biodlare, dels för att inte bara gynna min egen verksamhet utan också skapa bättre möjligheter för andra att kunna livnära sig på biodlingen. Vilket även gör att man kan utöka sin bredd på tjänster och produkter utan att tappa i kvalité.

Varför är du medlem i Biodlingsföretagarna?
För att jag anser att det är nödvändigt med ett forum för varje yrkeskategori och i detta fall biodlare.
Dels för att kunna nå ut i viktiga frågor, dels för att kunna påverka tillsammans. Framför allt så är det en väldigt bra kanal för information och kunskapsbyte, som tex genom Gadden, konferenser osv. Ett bra exempel är när jag var med och pratade pollinering i Biodlingsföretagarnas monter på Borgeby fältdagar i somras. Inte bara fick jag möjlighet att byta erfarenheter med andra biodlare som var på plats, det gav mig också möjligheten att etablera kontakt med nya pollineringskunder i lantbrukssektorn. Sammanfattat så tycker jag att det är viktigt att branschen samarbetar och enas i stället för att gå i motsatt riktning. I detta fall så anser jag att Biodlingsföretagarna är ett bra forum detta.