Vi gratulerar Yngve – Ny Bimäster

Yngve Kihlberg, styrelseordförande i Biodlingsföretagarna och biodlare sen 19 år tillbaka har under hösten 2023 gått utbildning för att ta sitt Mästarbrev.

Vi passade på och ställde fem frågor till Yngve.

Vill du berätta lite om hur det har gått till?

Mästarutbildningen är i huvudsak inriktad på själva företagandet medan Gesällutbildningen är inriktad på det praktiska yrket. Mästarbrevet garanterar förutom stort yrkeskunnade erfarenhet i yrket även pålitlighet som företagare.

Utbildningen är inriktad på ekonomi, marknadsföring, personalfrågor, ledarskap m.m. Kort sagt allt som handlar om företagandet förutom den rena yrkeskunskapen.

Den genomförs i huvudsak som en distansutbildning i tio veckor efter en inledande kurshelg på Leksands folkhögskola och är gemensam för alla hantverksyrken.

Hur har utbildningen varit?

Det började med en inspirerande helg i Leksand med mycket bra föreläsare där jag träffade hantverkare från hela landet och allehanda yrken. Därefter har vi fått digitala föreläsningar och inlämningsuppgifter varje vecka i tio veckor.

Sammantaget har utbildningen gett en bra grund för att driva ett företag med personal.

Vad fick dig att satsa på att ta både gesällbrev och bimäster efter att ha varit biodlare i flera år?

Jag gick YH-utbildningen i Garpenberg 2010-2011 för att få en kunskapsgrund för att sadla om och bli biodlingsföretagare. Teori och praktik som gav ett mycket bra praktiskt kunnande och ett gesällbrev som bevis. 

Det var förutsättningen för mig att säga upp min anställning och våga satsa på biodlingen. Mästarbrevet innebär för mig en markering mot omgivningen att jag förutom biodlare dessutom är företagare. Jag ser mästarbrevet som en kvalitetsstämpel på mitt företagande.

Vad ska du göra med titeln bimäster nu?

Självklart skall jag använda den i min marknadsföring! Mästarbrevet är en kvalitetsstämpel som sticker ut och förhoppningsvis gör att mina kunder känner ett större förtroende för mina produkter och mitt företagande.

Fakta:

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255 och SFS 1995: 1256).