Brev till regeringen

Vi ser ursprungsmärkningen som den absolut viktigaste delen av honungsdirektivet om vi skall komma åt honungsfusket och rädda vår marknad och näring. För att uppmärksamma regeringen på detta inför diskussionerna i ministerrådet skrev vi idag ett brev till landsbygdsministern.

Hej,

Biodlingsföretagarna vill försäkra oss om att den svenska regeringens ingång till förhandlingarna angående frukostdirektivet i EUs ministerråd inte riskerar urvattna det liggande förslaget från EU-parlamentet.

Vi får signaler från andra EU-länder att det lobbas oerhört hårt från den importerande industriella sidans håll för att ändra och minimera bland annat de märkningsregler för honung som förhandlats fram. De vill inte ha det krav på ursprungsmärkning och procentuell fördelning på land som ligger i förslaget. Ett krav som vi ser som en hygienfaktor, ett måste!

Vi vill å det starkaste understryka att märkningsreglerna som ligger i förslaget är det allra viktigaste i förslaget att genomföra eftersom vi först med en sådan märkning kan styra upp honungsfusket, rädda näringen och ge konsumenten en rimlig chans att välja. Biodlingsföretagarna och våra kollegor över hela Europa har under många år kämpat för bland annat förändrade märkningsregler vilket är en förutsättning för en fortsatt biodlingsnäring i Sverige och Europa.

Förändringarna och formuleringarna angående honung i det förslag som ligger i frukostdirektivet som EU-parlamentet antagit är enligt vårt sätt att se bra i sin nuvarande utformning och bör implementeras. Vi har med förslaget till nytt regelverk en möjlighet att äntligen få ordning på en marknad och näring som helt spårat ur pga import av fuskhonung, en möjlighet vi inte får förhandla bort.

Inför förhandlingarna i ministerrådet har vi genom Livsmedelsverket svarat på ett antal frågeställningar som vi förstår är på agendan till diskussion (vårt svar bifogat i mailet)

Bifogat här även det mail vi skickade till Landsbygdsministern i våras som belyser problematiken för vår näring, en näring som nu blöder kraftigt och minskar för varje vecka. Förutom märkningsreglerna är det givetvis även viktigt att styra upp näringen på andra sätt som nu finns med i det nya direktivet och att bygga upp ett fungerande kontrollsystem på importen till Sverige. Slutligen ser vi att det är oerhört viktigt att direktivet, när det är antaget, implementeras så fort som överhuvudtaget är möjligt för att rädda den kvarvarande näringen.

Biodlingsföretagarna ser fram emot fortsatt kontakt och dialog med regering och myndigheter för att på bästa sätt ordna upp honungsmarknaden. En marknad som är förutsättningen för en livskraftig svensk biodlingsnäring som i sin tur är oerhört viktig för den svenska livsmedelsförsörjningen genom den pollinerande effekt våra bin har på grödor. Biodlingsnäringen är även en mycket viktig faktor för den biologiska mångfalden vilken i sin tur är essentiell för resilienta ekosystem som buffrar klimateffekterna i vårt förändrade klimat.

Vi har mycket att förlora utan en fungerande biodlingsnäring!

Med vänlig hälsning
Yngve Kihlberg
Ordförande Biodlingsföretagarna