Vi jobbar mot honungsfusk

Under våren 2023 släpptes EU-kommissionens rapport om importen av honung där 46% visade sig vara falsk och utifrån den drog ett antal aktiviteter igång både i Sverige och inom EU. Måttet var rågat och nu gick det inte att avvakta längre. EPBA (European Professional Beekeepers Ass.) hade digitala stormöten där BF deltog. Det visade sig att problemet med en katastrofal marknadssituation fanns i hela Europa och var/ är på vissa håll dessutom betydligt värre än i Sverige. EPBA beslutade ta fram en gemensam skrivelse till EU-parlamentet för att belysa problemet och alla länders organisationer har utifrån det agerat även lokalt.

I Sverige skrev vi i Biodlingsföretagarna ett brev till Landsbygdsminister Kullgren den 18 april där vi lyfte den mycket akuta situationen för yrkesbiodlingen och fem saker som vi vill att regeringen omgående bör ordna för att rädda branschen: Ett liknande brev skickade vi till Landsbygdsutskottets samtliga ledamöter samt även till våra svenska EU-parlamentariker i Bryssel. Brev till politiker och myndigheter diarieförs och finns därmed tillgängliga för media. Svaren och responsen på våra brev var till en början mycket begränsade. Ett fåtal riksdagsledamöter i utskottet återkom och har lovat lyfta frågan i riksdagen och några EU-parlamentariker likaså.

Den 16 juni 2023 hittade SvD vår skrivelse i diariet på regeringskansliet och kontaktade oss vilket resulterade i en stor artikel på bästa plats först på nätet i webtidningen den 17 juni och sedan i söndagens papperstidning den 18 juni. När SvD skriver läser andra media och direkt började både radio och TV kontakta oss. Kjell Andersson var någon dag senare med i TV4-nyheterna och Yngve Kihlberg var med i Nyhetsmorgon på TV4. Sedan dess har många lokalradiostationer och lokaltidningar över hela landet uppmärksammat frågan och vårt genomslag på media och på diverse sociala medier har slagit alla tidigare rekord.

På LRFs riksförbundsstämma deltog Yngve Kihlberg (BF är intressemedlem i LRF) och lyfte där frågan om honungsfusket och problemet på honungsmarknaden i samband med en debatt om livsmedelstrategin. Det genererade i ett antal artiklar i tidningen Land lantbruk i augusti och en ledarspalt i densamma om biodlingens betydelse för hela livsmedelsproduktionen i Sverige.

Nu är många medvetna om problemet med honungsfusket men därmed är inte problemet löst. Vi behöver fortsätta att belysa problemet och vikten av att köpa svensk honung kontinuerligt under lång tid om vi skall få rätsida på marknaden. Detta måste vi alla hjälpas åt med inom näringen.

Från Biodlingsföretagarnas sida kommer vi att fortsätta lyfta frågan med myndigheter och politiker så att vi får en förändring av märkningsreglerna, ökad kontroll av importen och stopp på livsmedelsfusket. Vi har även, tillsammans med SBR, bjudit in de större marknadsaktörerna till ett samtal om den svenska honungsmarknaden i början av oktober. Ett möte där vi skall diskutera hur läget är och vad vi kan göra tillsammans för att förbättra situationen. Förhoppningsvis kan vi inom näringen samverka istället för att destruktivt söndra.

Publicerat i GADDEN nr 3 2023